Dünya üzerinde kırsal kesimde yaşayan kadınlar kaynaklara, bilgiye ve hizmetlere kısıtlı ulaşımın yanında cinsiyet ayrımcılığı sorunlarından da müzdarip olmaktadır. Islamic Help Rural women globally are facing hindered access to resources, knowledge and services, all of which are underpinned by persistent gender inequalities. Islamic Help Kadınların Gelişimi yaklaşımını benimseyerek kadınları gelişme projelerinin en başına yerleştirmektedir.

Kadınlara yatırım yapmak savaşlar, fakirlik ve hastalık gibi dünmyanın belli başlı sorunlarına karşı yapılacak tek etkili çözümdür. Kadınlar sadece aile içinde değil fakat toplumun tamamında özel bir role sahiptir.

  • In Sub-Saharan Africa including Tanzania, while women constitute the vast majority of agricultural workforce, only 15% of them are landholders, a mere 10% of them receives credit and only 7% has access to extension services

  • A World Bank study in Bangladesh Shows that enhanced access of women to education makes one of the greatest contributions towards reduction of the child malnutrition and mortality rates.

  • The UNFPA has found that empowering women and educating girls are the single most effective strategies for reducing poverty as well as child malnutrition and mortality rate