Tanzanya: Eğitim

Okulların İmarı

Çocuklar okula dönsün – geleceğe yatırım Pangani İlçesinde 34 ilkokul vardır ve toplam öğrenci sayısı 5789 erkek ve 5736 kız öğrenci olmak üzere toplam 11525tir. İlkokul b,inaları, tuvalet binalarından, lavabolardan, öğretmen ofislerinden (39 ilkokul öğretmeni halihazırda bir ofise sahip değildir) yoksundur ve binaların çatıları akmaktadır. Pangani ilçesindeki 34 okuldan yanlızca 3ünün tuvalet binası yoktur, sadece 4 okulun suyu ve 3 okulun elektriği vardır. Genel olarak bir sınıfta 134 çocuk birarada ders görmekte ve bu durum konsantrasyonlarını azaltarak potansiyellerine ulaşmalrını engellemektedir. Çocukların çoğu ortaokula gelmeden okulu bırakmaktadır.

Bunun ötesinde öğretmenlere gerekli eğitimleri vermek de çok önemlidir – çocukların %67si İngilizce sınavlarından kalmaktadır. Islamic Help  öğretmenlerin kapasitesini artırmak ve özellikle İngilizce ve IT alanlarında yardım sağlamak için planlar yapmaktadır.

 

Islamic Help Eğitim projesi varolan okulları imar etmekte ve aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.:

  1. Tuvalet ve lavabolar inşa etmek
  2. Çatı ve zeminleri onarmak
  3. Yatılı öğrenciler için güneş enerji panelleri kurmak
  4. Yağmur suyu hasadı ve su tankları
  5. Okul bahçeleri kurmak
  6. Kırtasiye ve sineklik yardımı yapmak.

Islamic Help Pangani’de 230 öğrencili Mwembeni okulunu yenilemiştir ve ilçedeki diğer okulları imar etmek için bağışları beklemektedir.

Cordoba Kız Lisesi

Topluluk çalışanları liderliğinde ve deneyimli eğitmenlerin desteğiyle Cordoba Kız Lisesi Islami değerler ışığında en yüksek eğitim standartlarına ulaşmayı hedeflemektedir. Öğrencilerimize eşşsiz fırsatlar ve deneyimler sunarak ruhsal, zihinsel, ahlaki, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak hedefimizdir. Eğitim modeli olarak alanında lider İslami eğitmenler tarafından Amerika’da geliştirilmiş olan Tarbiyyah modelini benimsiyoruz. Tarbiyyah projesi modern Islami eğitimi revize etmek ve Islami eğitimi tekrar bütüncül kılmak üzere tasarlanmış bir vizyon, çerçeve ve programlar bütünüdür.

Tanzania: Education

REBUILDING SCHOOL

I Help bringing children back to schools- Investing in future

There are 34 primary schools in Pangani District with a total number of students amounting 11,525 (boys 5,789 and girls 5,736).The primary schools suffer from poor infrastructure such as lack of toilets, WASH facilities, teacher offices (39 primary school teachers are working without any office space at the moment) and dripping roofs.

Out of 34 primary schools in Pangani District, only 3 have proper toilet facilities, 4 schools have water and 3 schools have access to electricity. On average, there are 134 children in one classroom, making it almost impossible for them to concentrate and achieve their maximum potential. Most of the children drop out before reaching the secondary school.

Moreover, it is equally important to provide teachers with proper trainings – 67% of children regularly fail their English language exams. Islamic Help has comprehensive plans for the capacity building of teachers, particularly in English and IT.

Islamic Help Education project helps to rebuild the existing schools by:

1. Teacher Trainings particularly on teaching English language
2. Evening Tuition Centers
3. Building Toilets and WASH facilities
2. Repairing roof and floor
3. Installing Solar Panels for boarding students
4. Rain/Roof water harvesting and Storage
5. Building schools garden/ farms
6. Providing school stationary and mosquitoes nets for all the students

Islamic Help renovated the Mwembeni primary school (230 students) in Pangani, and we are looking for donors to help re-build other schools in the district.

CORDOBA GIRLS SECONDARY SCHOOL

With a team of leading community workers and experienced educationists as its backbone, Cordoba is dedicated to providing a truly holistic approach to education by instilling Islamic values and upholding the highest standards in academic excellence.

We strive to provide our students with opportunities and experiences that are unique, practically and timely for their spiritual, intellectual, moral, social and physical wellbeing and growth.

Our approach to education is based on the Tarbiyyah model developed in the US by leading Islamic educationists. The Tarbiyyah project is a vision, a framework, a set of programs and a strategic plan for the restoration and revitalization of contemporary Islamic education – for making Islamic education whole again.