Tanzanya: Su Projesi

Her gün 20 litre içme suyu için 4KM yürüdüğünüzü hayal edebiliyor musunuz? Ne yazık ki bu Tanzanya’da olağan bir durum.”

 

Temiz içme suyuna ve iyileştirilmiş kanalizasyon sistemlerine ulaşım sağlık, fakirliğin azaltılması ve cinsiyet eşitliği için gereklidir. Fakat Tanzanya’da 21.6 milyon insane temiz içme suyu kaynaklarından uzaktır ve içmeye uygun olmayan su kaynaklarından su içmek durumundadır.

Neredeyse nüfusun yarısının ana su kaynağı yağmurla beslenen gölet, dere, nehir ve okyanuslardır. Bu tür kirli su kaynaklarından su kullanımı insanları bulaşıcı hastalıklara ve ölüme sebebiyet vermektedir. Buna ek olarak kadınlar her gün 2 ila 3 kilometre yürüyerek çok büyük zamanlarını günlük su ihtiyaçlarını gidermek için harcamaktadırlar.

Sa’d bin ‘Ubadah RadhyAllahu ‘anh sordu, ‘Ey Allah’ın Elçisi (SallAllahu ‘aleyhi vesselem),

Hangi sadaka daha üstündür?’ Buyurdular ki ‘İçme suyu sağlamaktır.’

{Sunan an Nasa’i}

“Tanzanya’da her yıl 7.000den fazla çocuk kirli su ve kanalizasyon sebebiyle oluşan ishalden hayatını kaybetmektedir. (Water Aid Tanzanya)”

2009 yılından beri Islamic Help Tanzanya su pompaları, artezyen kuyuları, kuyular, yağmur suyu hasadı, güne enerjisi ile çalışan artezyen kuyuları, Harim kurulması, su tasarrufu ve hijyen eğitimleri aracılığı ile toplum yaşamını iyileştirmek için çalışmaktadır. Bugüne dek Islamic Help Tanzanya’nın 7 bölgesinde (Tanga, Mafia, Muheza, Pangani, Temeke, Ilala, Mkuranga, Kisarawe, Kilwa, Kibululu ve Bagamoyo) 157 su sistemi kurarak 56780 insanın kullanımına sunmuştur.

“Suyun bir damlası bir çuval altından daha değerli”

37 yaşındaki Mariam 3 çocuğu ile Pangani ilçesinin Meka köyünde yaşamaktadır. Her gün saat 5’te kalkarak içme suyu getirmek üzere 3 kilometre uzaklıktaki nehre yürümekteydi. Bu işlem sabah ve akşam ikişer saatini almaktaydı. “Yaşamlarımızın yarısı evimize su getirmekle geçiyor.” Evine getirdiği su içmek için uygun olmadığından çocukları sıklıkla kolera ve diğer su ile bulaşan hastalıklara yakalanmaktaydı. “Çocukluğumdan hatırladığım tek şey, herşeyi kaçırabilirsin ama günde iki kez suya gitmeyi kaçıramazsın. Evinin yakınında su kaynağı olması sadece şanslı insanların sahip olduğu büyük bir lüks, zamandan tasarruf ettiriyor ve içmek için temiz su sağlıyor.”

Islamic Help Mariam’ın evinin hemen yakınına 378 evin faydalanacağı tulumba tipi bir kuyu açtı.

Bugünlerde kuyunun önünde her zaman su alma sırasını mutlulukla bekleyen uzun bir kuyruk var. Mariam vakitten yaptığı tasarruf sayesinde kendisine küçük bir bahçe yaptı ve ileride ekstra gelir elde etmek daha fazlasını yetiştirmeyi umuyor.

Yağmur Suyu Hasadı Sistemi

Pangani ilçesinde suya, kanalizasyon ve temizlik hizmetlerine ulaşmak çok güçtür. Bölgedeki 34 okuldan yanlızca 4 tanesi temiz içme suyu kaynağına sahiptir ve bu durum sonucunda öğrenciler arasında idrar yolu hastalıkları, solunum yolu bozuklukları ve dizanteri oldukça yaygındır.

Meka İlkokulu - Vaka Örneği

Meka köyündeki ilkokulda 250 öğrenci ve 4ü erkek 3 kadın toplam 7 öğretmen bulunmaktadır. Islamic Help’in başarılı olan müdahelesinden önce okula en yakın su kaynağı 2 kilometre ilerideydi ve çocuklar hijyenik olmayan tuvaletleri kullanmak zorundaydı. Neredeyse %90ı idrar yolları enfeksiyonu hastasıydı.

Islamic Help burada 5000 litre kapasiteli bir yağmur suyu hasadı sistemini temizlik ve tuvalet ihtiyaçları için kullanıma açtı. Okul müdürü “çocuklar çok mutlu. Suyu içebiliyor, yaz günlerinde yüzlerini yıkıyor ve tuvaletlerde kullanıyorlar” diyor.

Su projesi insanların hayatlarını olumlu yönde değiştiriyor!

Kuyu açmak için seçilen köyler sürekli susuzluk problemi çekiyordu. Pek çoğunda ana su kaynağı yqağmur gölleri, dereler, nehirler ve okyanuslardı.

Buna ek olarak kadınlar her gün iki üç kilometre yürüyerek su taşıyorlardı.

Su projesi su ile bulaşan hastalıkları ve ölümleri önlüyor ve fakir kalmış topluluklara sürekli su kaynakları sunuyor. Prestijli bağışçılarımızın finansal desteği ile Islamic Help Tanzanya şimdiye dek 178 kuyu açtı ve

76780 nüfusa

0
18175 haneye
0
12 okula
0
6 dispansere
0
1 eko köye
0

Tanzania: Water and Sanitation Project

“Can you imagine walking 4 KM daily to fetch 20 liter water for drinking in 21th Century” Yes, it is a common phenomenon in rural areas of Tanzania.”

Access to safe drinking water and improved sanitation is necessary for health, poverty alleviation and gender equality. Yet, in Tanzania 21.6 million people do not have access to clean drinking water and have no choice but to drink water from unsafe water sources.

Nearly half of the population’s main source of water is rain fed ponds, streams, rivers and oceans. Usage of such contaminated water exposing people to risks of infectious diseases and death. In addition, women have to walk two to three kilometers a day wasting considerable time, to fetch their daily water requirements.

Sa’ad bin ‘Ubadah RadhyAllahu ‘anh asked, ‘O Messenger of Allah (SallAllahu ‘alayhi wasallam), What kind of charity is best ?’ He said, ‘Providing drinking water.’ {Sunan an Nasa’i}

“Every Year over 7,000 children die from diarrhea due to unsafe water and poor sanitation in Tanzania. (Water Aid Tanzania)”

Since 2009, Islamic Help Tanzania has been working to improve the wellbeing of communities by providing water solutions in the form of water pumps, boreholes, wells, rain (roof) harvesting, solar powered boreholes, establishment of Harim and water conservation and hygiene education. To date, Islamic Help has built 157 water systems in 7 Districts of Tanzania, Tanga, Mafia, Muheza, Pangani, Temeke, Ilala, Mkuranga, Kisarawe, Kilwa, Kibululu and Bagamoyo, daily benefitting over 56780 people.


“Drop of water is worth more than a sack of gold.”

Mariam 37, is living with her 3 children in Meka village, Pangani District. She used to get up at 5 early in the morning to travel 3 kilometers to fetch two buckets of water from the river side. It took her almost two hours in the morning and two hours in the evening every day to arrange water for daily drinking and cooking. “Half part of our lives is spent on fetching water for drinking”. The water that she used to fetch was not safe for consumption purposes, therefore her children often fell sick from cholera and other serious waterborne diseases. ‘This is what I am seeing from childhood; you can miss anything but cannot miss two trips of water daily. Having a water source near your house is just like a big luxury that only lucky people can have, it saves time and gives clean water for drinking” Having safe water source in the village is like a lifeline for people.

Islamic Help installed a hand-pump just a few yards away from Mariam’s house, helping 378 households to have a reliable access to safe water source. There is always a long queue of people happily waiting to fetch clean and safe water from the well. Because of the time Mariam has been able to save, she started growing vegetables in her kitchen garden, hoping to grow more in the near future which can provide her with an extra income.

Rain/Roof Harvesting Water System

Access to water, sanitation and hygiene services is very scarce in Pangani District. Only 4 out of 34 schools have access to clean drinking water which results in students often suffering from infections like Urinary Tract Infection (UTI), respiratory tract infection or dysentery.

Meka Primary School- Case Study

A primary school in Meka village has 250 students and 7 teachers (4 men, 3 women Before the successful intervention of Islamic Help, the school’s nearest water source was almost 2 kilometers away which forced children to attend make-shift unhygienic toilets. Almost 90% of them were diagnosed with UTI, an infection which can lead to lifelong health-related complications.

Islamic Help built a rainwater harvesting system having storage capacity of 5000 litres, making the water sufficient for hygiene and sanitation for the most part of the year.

“Children are very happy, they can drink the available to them water, wash their faces in hot summer and use it in toilets” says head teacher.

Water Project is changing people lives in a big way!

The villages targeted for digging water wells were suffering from acute water shortage. In many of these areas, the main sources of water were rain fed ponds, streams, rivers and oceans extremely risky for health.

In addition, women had to walk two to three kilometers a day wasting considerable time, to fetch their daily water requirements.

Water project is helping to prevent water-related diseases and death by providing impoverished communities with access to permanent sources of safe and clean drinking water. With the financial support of our prestigious donors, Islamic Help Tanzania dug 178 wells so far benefiting:

 

Served population:

0
Population
0
Households
0
Schools
0
Dispensaries
0
Eco village