Islamic Help Tanzanya’nın kıyı bölgelerindeki ihtiyacı geçim kaynakları,i gıda güvenliği, su ve eğitim projeleri, camilerin imarı ve çeşitli dönemsel projeler ile gidermek için çalışmaktadır. Projeler toplumun önceliklerini göz önüne alarak kıyı bölgelerindeki halka ulaşmaktadır.