Islamic Help Tanzanya projelerini sürdürülebilir gelişim yaklaşımı ile tasarlayıp işleyişe koymaktadır. Bu yaklaşım topluluk kapasitesilerini artırmak ve onları güçlendirerek projelerin etkisinin uzun sureli ve sürdürülebilir olmasını hedeflemektedir. Projelerimiz toplulukların ihtiyaçlarına, yerel kontekste, Islamic Help’in önceliklerine, teknik kapasitesine ve finansal kaynakların varlığına bağlıdır.

IHT projeleri için Köy Heyetleri, Bölge Meclisleri ve Yerel Hükümetler ile çalışmaktadır. Bu komünite esaslı organizasyonlar toplulukların biraraya gelerek olumlu değişiklikleri desteklemelerine yardım etmelerine, planlama, karar alma ve topluluğun gelişimi konularında katılımcı olmalarına teşvik edici unsurlardır. Kendine yardımcı olan, para işleri ve köy heyetlerinin oluşturulması ayrıca toplulukları mobilize etmek ve katılımlarını teşvik etmek için kullanılan metodlardandır.

IHT mainly works with Village Councils, Ward Councils and Local Government. These community-led organizations enable the community to join together in dialogue to support positive change; participating in planning, decision-making and evaluation at the community, village or ward level. Formation of Self-Help Groups, Savings Groups, and Village Committee’s are also used as methods to mobilize communities and encourage their participation.