İhtiyaç sahibi ve fakirlere yardım için bize verilmiş olan paranın her bir kuruşundan Allah katında ve toplum gözünde sorumluyuz. Artık toplum  desteklediği yardım kuruluşları ile daha derin ve anlamlı bir bağlantı kurmak istemektedir. Projelerin etkinliği önem kazanmakta ve kamuoyu yaptığı katkıların ölçülebilir sonuçlarını görmek istemektedir.

Geçtiğimiz birkaç yılda bağışçıların yaptıkları katkıların gerekli yerlere şeffaf olarak harcanmasını temin etmek için yönetim süreçlerimizi değiştirmek üzere çok çalıştık ve bağışçılarımıza Islamic Help’e yaptıkları yardımların nereye ve nasıl harcandığı ile ilgili düzenli raporlar göndermeye başladık.

Islamic Help Tanzania delivers projects that are of the greatest value to those to whom the organisation is ultimately held accountable, for example, poor and marginalized people. IHT finds an appropriate balance across economy, efficiency and effectiveness.

IHT Ensures appropriate monitoring, evaluation and learning systems for programmes and compares the expenditure and efficiency of different methods of achieving similar outputs. IHT also calculates cost per beneficiary for a service.

IHT hires skilled volunteers from all across the world who bring in valuable experiences at nominal stipends. The skills gap is filled through knowledge transfer by regular trainings.

IHT uses motor bikes instead of luxury vehicles for field purposes across our field offices. IHT also avoids luxury hotel accommodations and expat staff stay within office premises to slice down the administration cost and that is why the indirect project’s cost are always less then or around 12%.