“KURAN’IN EVRENSEL DEĞERLERİ VE ÖĞRETİLERİ  VE PEYGAMBERİMİZİN SÜNNETİNDEN İLHAM ALIYORUZ.”

Güçlendirme

Güçlendirme ile insanlar yaşamlarında ve yaşadıkları toplumda bir fark yaratabilmektedirler.

Şeffaflık

Çalışmalarımızda açık olmalı ve hizmet ettiğimiz insanlarla bilgi paylaşımında bulunmalıyız.

Onur

Herkesin onurlu şekilde yaşama hakkı vardır.

Anlayış

Yaşamın korunması ve yaşatılması bizim için büyük önem arzediyor ve afetler, fakirlik ve adaletsizliğe karşı insani yardım alanındaki diğer oyuncularla birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyoruz.

Merhamet (Rahmet)

Yaşamın korunması ve yaşatılması bizim için büyük önem arz ediyor ve afetler, fakirlik ve adaletsizliğe karşı insani yardım alanındaki diğer oyuncularla birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyoruz.

Sorumluluk

Yardım ettiğimiz insanlara ve Allah’a karşı yaptığımız işlerden sorumluyuz.