Tanzanya: Trees for Change

Tanzanya her yıl bir milyon ton ağaç kömürü yakmaktadır. Bu miktarı karşılamak için her yıl 300 hektardan fazla orman kömür üretimi için kesilmektedir. Maalesef orman kaybı her yıl giderek artmakta ve ağaçlandırma çabaları orman kaybına yetişememektedir.

Islamic Help Değişim için Ağaçlar projesi Tanzanya’nın ağaçlandırılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Toplumu çevre konusunda eğitmek ve bir milyon ağaç dikerek orman kaybının etkisini azaltmayı hedefliyoruz.

Tanzania: Trees for Change

Tanzania burns one million tons of charcoal each year, which amounts to clearing more than 300 hectares (about 750 acres) of forest every day for charcoal production. That is about 1,000 sq miles each year or the equivalent of about two New York Cities, including its five boroughs. Unfortunately, the rate of deforestation outstrips the replacement rate by about 3 to 1. This implies that for every acre planted, three are lost.

Islamic Help Trees for Change project aims to contribute towards reforestation of Tanzania. We aim to educate community on environment, and help plant one million trees in order to tackle the impact of deforestation and raise people’s incomes.