Tanzanya: Ziraat Projesi

Kıyı şehirlerinin nüfusunun %80’den fazlasının geçimi tarıma bağlıdır. Aynı zamanda çiftçilerin %90’ı günde bir dolardan daha azla geçinmeye çalışmakta bu da y.şadıkları zorlukları aşılması güç bir hale getirmektedir. Pangani İlçesinde 122.000 hektarlık ziraate uygun alan vardır fakat sadece 40.088.75 hektarı ekim dikim için kullanılmaktadır. Buna ek olarak küçük çaplı çiftçiler tarlalarını sürmelerini ve çapalamalarını sağlayacak en basit aletlerden bile yoksundurlar.

TRACTOR projesi (Kırsal Toplulukları Tarım Devrimi ile Değiştirmek) küçük ölçekli ziraatte verimli toprakları sürerek ve düzleştirerek büyük bir değişim yapacaktır. TRACTOR Projesinin bir parçası olarak bağışçımız Dr. Parker sayesinde başlangıçta en fakir 750-1000  aile traktör hizmetlerinden ücretsiz faydalanacaktır.Çiftçilere sağlanan kaliteli tohumlar, araç gereç ve eğitim şu anki üretimlerini iki-üç katı verime ulaşmalarını sağlayarak hayat standartlarını geliştirecektir.

Tanzania: Agriculture Tractor Project

About 80% of the coastal regions’ population depends on agriculture for their living. Simultaneously, 90% of farmers live on less than a dollar a day, making their survival an extremely difficult challenge to overcome. While Pangani District has 122.000 hectares of land favorable for agriculture, only 40,088.75 hectares are currently being under cultivation. Moreover, most of small-scale subsistence farmers lack basic tools and resources needed to flatten as well as plough their farmland.

The TRACTOR project (Transforming Rural Agricultural Communities Through On-farm Revolution) will revolutionize small-scale agriculture by flattening and ploughing thousands of hectares of fertile land by means of a free tractor facility initially provided to 750-1000 poorest households, with help of donor Dr. Parker from Australia. High quality seeds, tools and trainings on modern agricultural practices provided to the farmers will lead to doubling or tripling of their current volume of production which will immensely improve their standards of living.