Kıyı şehirlerinin nüfusunun %80’den fazlasının geçimi tarıma bağlıdır. Aynı zamanda çiftçilerin %90’ı günde bir dolardan daha azla geçinmeye çalışmakta bu da y.şadıkları zorlukları aşılması güç bir hale getirmektedir. Pangani İlçesinde 122.000 hektarlık ziraate uygun alan vardır fakat sadece 40.088.75 hektarı ekim dikim için kullanılmaktadır. Buna ek olarak küçük çaplı çiftçiler tarlalarını sürmelerini ve çapalamalarını sağlayacak en basit aletlerden bile yoksundurlar.

TRACTOR projesi (Kırsal Toplulukları Tarım Devrimi ile Değiştirmek) küçük ölçekli ziraatte verimli toprakları sürerek ve düzleştirerek büyük bir değişim yapacaktır. TRACTOR Projesinin bir parçası olarak bağışçımız Dr. Parker sayesinde başlangıçta en fakir 750-1000  aile traktör hizmetlerinden ücretsiz faydalanacaktır.Çiftçilere sağlanan kaliteli tohumlar, araç gereç ve eğitim şu anki üretimlerini iki-üç katı verime ulaşmalarını sağlayarak hayat standartlarını geliştirecektir.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *