Beekeeping in Tanzania has unlimited potential to play a significant role in reduction of extreme poverty, socio-economic development of the country and its environmental conservation. It is estimated that Tanzania has about 9.2 million honeybee colonies where potential production of bee products is about 138,000 tons of honey and 9,200 tons of beeswax per Annum.

Hadithi ya Mafanikio ya Fatuma- Kutoka umasikini hadi tumaini

Fatuma 34, ni mwanamke shujaa wa kijiji cha Mseko katika Wilaya ya Pangani. Yeye ni mjane anayemtazama watoto wake 4. Alikuwa na kazi masaa 14 kwa siku kwenye mashamba au kuuza nazi kuanguka ili kuwapa watoto wake kupata dola tu kwa siku. Aliweza kukumbuka siku nyingi wakati watoto wake walilala bila chakula.

Alichaguliwa kama mrithi wa mradi wa kuweka nyuki na kufundishwa pamoja na vifaa katika kusimamia mizinga ya nyuki. Ana matumaini ya kupanua biashara yake kila mwaka kutokana na fedha zilizopatikana kwa kuvuna asali.

Alisema, “Ninaweza kuona hali yangu ya baadaye kwa uwazi sasa, naweza kuona watoto wangu kwenda shule bora, na kula vizuri na mavazi vizuri.” Ninaweza kupanga kwa ajili ya baadaye yangu na mizinga zaidi aliongeza bustani yangu kila mwaka. “Siku moja nitakuwa mwanamke tajiri wa mji”

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *